ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Անհատական
1 դաս 4.000 դր.
9 դաս 32.000 դր.
27 դաս 92.000 դր.
Խմբային
9 դաս 15.000 դր.
Անհատական
1 դաս 4.500 դր.
9 դաս 36.000 դր.
27 դաս 97.000 դր.
Խմբային
9 դաս 20.000 դր.
Խմբային
9 դաս 25.000 դր.

Սովորելով անգլերեն ԷԴՈՒՏՈՐԱՅԻ առցանց հարթակում,  երեխաները կարճ ժամանակահատվածում կկարողանան հասնել շոշափելի արդյունքների: Դասընթացի հիմնական նպատակներն են.

  • խոսակցական անգլերենի ընկալողական և վերարտադրողական հմտությունների խթանում
  • գրավոր լեզվի կարողությունների զարգացում. երեխաները սովորում են գրել և կարդալ անգլերեն
  • բառապաշարի հարստացում
  • հաղորդակցական հմտությունների և ճիշտ արտասանության ձևավորում
  • իրական կյանքից վերցված իրավիճակային հաղորդակցության մոդելների մշակում
  • լեզվաբանական և հոգեբանական խոչընդոտների վերացում
  • անգլախոս երկրների մշակույթի և ավանդույթների ուսումնասիրություն

Դասընթացը կազմակերպվում է՝

  • ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ձևաչափով, տևողությունը՝ 50-60 (առցանց) րոպե:
  • ԽՄԲԱՅԻՆ ձևաչափով, տևողությունը՝ 80-90 (առցանց,խմբում մինչև 5 ուսանող) րոպե: