Անցնել թեստ

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ամփոփագիր

edutora.com-ը («մենք», «մեզ» կամ «մեր») պարտավորվում է չվաճառելու և չբացահայտելու որևէ տեղեկություն Ձեր մասին որևէ չփոխկապակցված անձանց, բացառությամբ սույն «Գաղտնիության քաղաքականությունում» նշված դեպքերի: Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները հրապարակվում են Կայքում և ուժի մեջ են մտնում հրապարակումից հետո։ Գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխության հրապարակումից հետո Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը նշանակում է նման փոփոխութունների ընդունումը Ձեր կողմից։ Դուք պետք է պարբերաբար վերանայեք սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը և ստուգեք «Վերջին թարմացման» ամսաթիվը փաստաթղթի վերևում, որպեսզի ծանոթանաք այս Գաղտնիության քաղաքականության վերջին տարբերակին։

Համաձայնություն և տեղեկությունների հավաքագրում ու օգտագործում

Երբ Դուք միանում եք մեզ որպես մեր Ծառայությունների օգտվող, մենք հայցում ենք անձնական տվյալներ, որոնք պետք է օգտագործվեն Ձեր հաշիվն ակտիվացնելու, Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու, Ձեր հաշվի կարգավիճակի մասին Ձեզ հետ հաղորդակցվելու, ինչպես նաև սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ սահմանված այլ նպատակների համար։ Մենք կարող ենք պահանջել Ձեր անունը, ընկերության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ.փոստի հասցեն, վճարային քարտի տվյալները և որոշակի այլ տեղեկություններ Ձեր մասին Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու համար, կամ այդ տվյալները կարող են բացահայտվել Ձեր կողմից Ծառայություններից օգտվելու ընթացքում։ Ձեզ կարող են նաև խնդրել ստեղծել անհատական օգտվողի ID և գաղտնաբառ, որը կդառնա Ձեր հաշվի տեղեկությունների մի մասը։
Մեզ տրամադրելով անձնական տվյալները և հայցելով մեզանից Ծառայությունների տրամադրում՝ Դուք կամավոր կերպով համաձայնվում եք նման անձնական տվյալների հավաքմանը, օգտագործմանը և բացահայտմանը, ինչպես սահմանված է սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ։ Առանց վերոնշյալի սահմանափակման՝ մենք երբեմն կարող ենք հայցել Ձեր համաձայնությունը, երբ մենք հավաքում, օգտագործում կամ բացահայտում ենք Ձեր անձնական տվյալները որոշակի հանգամանքներում։ Խնդրում ենք համոզված լինել, որ անձնական տվյալների ողջ հավաքումը, օգտագործումը և բացահայտումը կկատարվի համաձայն սույն Գաղտնիության քաղաքականության։
Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տվյալները և Ձեզանից հավաքած այլ տեղեկություններ հետևյալ նպատակներով՝ Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու և Կայքի ու Ծառայությունների որակը բարելավելու համար, Ձեզ տրամադրելու նորություններ, այլ հաղորդակցություններ կամ ծառայություններ, որոնց Դուք բաժանորդագրվել կամ ստանում եք որևէ այլ կերպ, Ձեզ տրամադրելու տեղեկություններ, որպեսզի Դուք ավելի արդյունավետ կարողանաք օգտվել Կայքից և Ծառայություններից, Ստեղծել, կառավարել և վերահսկել Ձեր հաշվի տեղեկությունները, ինչպես նաև հաստատել մուտքի իրավունքները Ծառայություններին և ծրագրակազմին, Ծառայությունների փոփոխությունների կամ հավելումների մասին, կամ մեր կողմից մատուցվող ցանկացած Ծառայության հասանելիության մասին Ձեզ տեղեկացնելու նպատակով Ձեզ հետ հաղորդակցվելու համար, Գնահատելու ծառայության մակարդակները, վերահսկել թրաֆիկի հետագծերը և գնահատելու ծառայության տարբեր ընտրանքների հանրայնությունը, հաղորդել մեր ծառայությունների մասին, որոնք կարող են հետաքրքրել Ձեզ, Կիրարկել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը, Արձագանքել մեր կամ երրորդ անձանց իրավունքների ցանկացած խախտման հայտերին, Համագործակցել իրավական, քրեական կամ կարգապահական հետաքննությունների կամ վարույթների հետ, Պատասխանել հաճախորդների սպասարկման Ձեր հայտերին, և Պաշտպանել Ձեր, մեր, մեր օգտվողների և հասարակության իրավունքները, սեփականությունը կամ անձնական անվտանգությունը ինչպես պահանջվում և սահմանված է օրենքով։
Մենք ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք հաղորդակցվել Ձեզ հետ՝ մեր ծառայությունների, նորությունների կամ իրադարձությունների վերաբերյալ։

Տարածումը

Մենք կտարածենք Ձեր տվյալները երրորդ կողմերին համաձայն Ձեր հրահանգների կամ, ըստ անհրաժեշտության, Ձեզ որոշակի Ծառայություններ տրամադրելու համար կամ որևէ այլ կերպ՝ համաձայն կիրառելի գաղտնիության օրենքների։ Օրինակ՝ ծառայություն մատուցողներին, ովքեր ներգրավված են մեր անունից գործառույթների իրականացնելու մեջ (ինչպես օրինակ՝ վճարումների կատարում, տվյալների պահեստավորման տրամադրում, մեր ծառայությունների մարկետինգ, աուդիտների անցկացում և վեբ վերլուծության իրականացում)։

Անվտանգությունը

Ձեր անձնական տեղեկատվության անվտանգությունը կարևոր է մեզ համար, բայց հիշեք, որ ինտերնետի փոխանցման որևէ մեթոդ կամ էլեկտրոնային պահեստավորման եղանակ 100% -ով ապահովված չէ:
Մենք պատասխանատու չենք և չենք կարող կառավարել ուրիշների կողմից ցանկացած տեղեկությունների օգտագործումը, որոնք Դուք տրամադրում եք նրանց ։

 

 

Change Language To:

×

Արդյունքներ