ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Անհատական
1 դաս 2.500 դր.

« Հաղորդակցական անգլերեն » առցանց դասընթացների շրջանակներում դուք ուսումնասիրում եք տարբեր ոլոտների թեմաներ՝ բարդության տարբեր մակարդակներում: Դասի ընթացքում ամեն բան բացատրվում է անգլերեն-անգլերեն տարբերակով առանց մայրենի լեզվի օգնության:

Դասընթացի ընթացքում դուք.

  • կընդլայնեք բառապաշարը
  • կկարողանաք խոսել ամենօրյա և մասնագիտական թեմաներով
  • կհաղթահարեք լեզվական խոչընդոտները
  • կմարզեք արտասանությունը
  • կբարելավեք լսողական հմտություններն ու քերականության կիրառումը բանավոր խոսքում

Դասընթացը կազմակերպվում է միայն անհատական ձևաչափով, տևողությունը՝ 30 (առցանց) րոպե: