TOEFL ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Անհատական
1 դաս 11.000 դր.
12 դաս 132.000 դր. 119.000 դր.
Խմբային
1 դաս 8.000 դր.
12 դաս 96.000 դր. 90.000 դր.

TOEFL ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Այս դասընթացի առաքելությունն է ապահովել  ուսուցման ամենաբարձր մակարդակով, որը կօգնի ձեզ պատշաճ կերպով պատրաստվել TOEFL (iBT) թեստին: Դասընթացը սկսվում է TOEFL iBT- ի քննության ներածական մասով: Չնայած այս թեստն ավելի շատ հիմնված է հմտությունների, այլ ոչ թե դասական քերականության կամ բառապաշարի վրա, մեր դասընթացը նախատեսված է միավորելու անգլերեն լեզվի հենքային (քերականություն և բառապաշար) գիտելիքների դասավանդումը վերոնշյալ թեստի 4 բաղկացուցիչների (ընթերցանության, լսողական, խոսակցական և գրավոր) համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման հետ, ինչը ձեզ մրցունակ կդարձնի թեստի հանձնման ժամանակ: Դասընթացի շրջանականերում մենք կուղղորդենք նաև ձեզ թեստի գրանցման գործընթացում:
Դասընթացները կազմակերպվում են  անհատական ձևաչափով, տևողությունը՝  90 րոպե , իսկ խմբայինը՝ 120 րոպե (խմբում առավելագույնը 3 ուսանող) առցանց / դեմառդեմ տերբերակով: