ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Անհատական
1 դաս 4.500 դր.
12 դաս 49.000 դր.
36 դաս 138.000 դր.
Խմբային
1 դաս 3.500 դր.
12 դաս 38.000 դր.
36 դաս 107.000 դր.

«Ընդհանուր ռուսերեն» դասընթացը նախատեսված է այն ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են սովորել ռուսերեն բոլոր մակարդակներում՝

  • Ընթերցանության
  • Լսողական
  • Խոսակցական
  • Գրավոր

«Ընդհանուր ռուսերեն»  դասընթացի շրջանակում դուք ուսումնասիրում եք քերականությունը՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով ձեր խոսակցական հմտությունները: Դասի ընթացքում ամեն բան բացատրվում է ռուսերեն-ռուսերեն տարբերակով առանց մայրենի լեզվի օգնության:

Դասընթացի ընթացքում դուք.

  • կընդլայնեք բառապաշարը
  • կկարողանաք խոսել ամենօրյա թեմաներով
  • կհաղթահարեք լեզվական խոչընդոտները
  • կմարզեք արտասանությունը
  • կբարելավեք լսողական հմտություններն ու քերականությունը

Դասընթացները կազմակերպվում են թե՛ անհատական, թե՛ խմբային ձևաչափով, տևողությունը՝ 50 (առցանց) / 60 (դեմառդեմ) և 80 (առցանց) / 90 (դեմառդեմ) րոպե համապատասխանաբար: